គាំទ្រ

ម៉ូលេគុល Sieves

  • ម៉ូលេគុល Sieves

    Sieves ម៉ូលេគុលរបស់យើងអាចបំពេញកម្មវិធីរបស់អ្នកសម្រាប់អង្គភាពបំបែកខ្យល់ Cryogenic (ASUs) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់អាសូត ឬអុកស៊ីហ៊្សែន ហើយជារឿយៗសហការផលិត argon ការខះជាតិទឹក និងឧស្ម័នធម្មជាតិ ការបន្សុទ្ធអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងដំណើរការ PSA